Harald cycles for Orange Babies

Harald Treur
Closed You can't donate anymore
from €5.000 (0%)

Op 29 oktober vertrek ik naar Namibië en vervolgens Zuid-Afrika om daar met eigen ogen, per fiets de projecten van Orange Babies te bekijken.

In 2019 heb ik voor de eerste keer deelgenomen aan een reis langs projecten in Zambia. Het was de reis van mijn leven. Ik heb met eigen ogen kunnen zien hoeveel goed werk Orange Babies verricht. Ik heb er 9 projecten bezocht . Orange Babies voorziet in scholing, voedsel, kleding en begeleid gezinnen die het moeilijk hebben. Naast voorlichting en gelden ter beschikking te stellen voor HIV preventie probeert Orange Babies mensen ook een toekomst te bieden door kinderen scholing aan te bieden en te voorzien in voedsel. Orange Babies doet fantastisch werk. Ik heb gezien dat de gelden heel goed terecht komen en zet me er dan nogmaals vol voor in. 

Ik wil zoveel mogelijk geld ophalen om de doelen en het werk van Orange Babies te ondersteunen.

Met € 25,- kan een kind een kwartaal naar school gaan, inclusief schoolgeld, -uniform en -boeken. Voor € 100,- zorg je ervoor dat een baby, dankzij de juiste medische begeleiding van de hiv-positieve moeder, zonder hiv ter wereld komt. Hoe bijzonder dat wij hieraan mee mogen helpen.

Help mij nog harder te fietsen door te doneren