S

Stef fietst voor Orange Babies

Stef Bakker
Closed You can't donate anymore
from €3,500 (178%)

Lieve familie & vrienden van Orange Babies,

Van 28 oktober t/m 6 november 2022 kunnen we eindelijk weer met een enthousiaste club supporters, namens de Orange Babies, de fietstour door Namibië maken waarvan de opbrengst, zoals altijd, bestemd is voor de mensen van onze projecten in Afrika.

De hulp in Namibië is nodig, harder dan ooit, met name omdat ook daar Covid het kwetsbare leven volledig heeft gesaboteerd. Pas sinds de afgelopen maand trekt de rook weer op zo gezegd en zo trekken wij er meteen op uit om de kuiten te spannen en de handen uit de mouwen te steken.

Met respect voor alle problemen die we nu wereldwijd ervaren, ga ik in ieder geval over een kleine 4 weken met vol enthousiasme fietsen en wil jullie vragen of er een kleine, of grotere donatie inzit voor het doel dat, ondertussen al meer dan een derde van mijn leven, diep in mijn donder zit.

Het zou fantastisch zijn als jij mij wilt helpen mijn financiële doel te behalen. Hieronder kun je mijn motivatie lezen en door op de donatie button te klikken kun je mij direct steunen. Wil je liever gewoon storten dan kan dat op de rekening van Stichting Orange Babies IBAN: NL96 INGB 0000 0011 05, ter attentie van Stefs fietstocht 2022.

Mijn Orange Babies motivatie wordt nog steeds en aanhoudend gevoed door de gevolgen van HIV wat nog zó veel mensen raakt, in Zuid-Afrika, Namibië, Zambia en hier in Nederland. Mede dank zij Orange Babies weten miljoenen mensen nu dat je met HIV toch aan een gezond leven kunt bouwen. Dat moeten we zo houden!

Ondanks dat we met Orange Babies begonnen in 1999, stoort het mij nog steeds dat de situatie rondom HIV zoveel schaamte en eenzaamheid met zich mee brengt. Het 'in de kast zitten' is iets wat de potentie van het leven in de kern ernstig aantast. Gelukkig door alle ervaring en kennis weten we dat er veel positief is veranderd maar onze hulp blijft hard nodig. Met de overtuiging dat alles wat je aandacht geeft echt groeit, stap ik weer op de trappers in de wetenschap dat nog meer jonge mensen door Orange Babies het leven zullen gaan vieren.

Soms is het effect van de support klein maar vaker blijkt het een onvervangbaar keerpunt voor de persoon in kwestie én voor iedereen om hen heen. Gelukkig geldt nog steeds dat je door te geven juist veel krijgt, dus elke bijdrage, klein of groot, gaat helpen en zal mijn natuurlijk gemotiveerd houden als ik alom zwetend maar vast beraden mij door het hete zand heen fiets op weg naar onze projecten. Nu al bedankt.

  • €10 Geeft twee weken lang gezonde voedzame maaltijden aan een kind. Die zijn van cruciaal belang bij het nemen van hiv-medicatie.
  • €25 Voorziet een meisje een jaar van maandverband, zodat ze ook tijdens haar menstruatie naar school kan.
  • €50 Biedt een kind een half jaar onderwijs, inclusief schoolgeld, een uniform en boeken.
  • €100 Laat een baby hiv-vrij ter wereld komen, door de juiste medische zorg en begeleiding.

Lieve groet,

Stef Bakker
Mede oprichter Orange Babies

 

Dear friends & family of Orange Babies,

Once again from 28 October - 6 November 2022 we can finally embark on another cycling fundraiser trip through Namibia from which, as always, the proceeds go to the people from our projects in Africa.

The help in Namibia is truly needed, now more than ever, especially because of the havoc Covid has wreaked on the delicate balance of life there. Just in the past couple of months the smoke has finally started to clear, so we’re stretching out calves and rolling up our sleeves to get back to work.

With all due respect for all problems that we are experiencing worldwide, in less than 4 weeks I will be cycling, full of enthusiasm, and want to ask you for a small or larger donation for the cause that has been so close to my heart for more than a third of my life now.

It would be fantastic if you could help me reach my financial goal. You can read my motivation below and by clicking on the donate button you can directly support me in this cause. If you prefer to make your pledge via bank transfer, please do so directly to the account of Stichting Orange Babies IBAN: NL96 INGB 0000 0011 05, to the attention of Stefs fietstocht 2022.

My Orange Babies motivation is still continuously fed by the fact that the consequences of HIV still affect so many people, in South Africa, Namibia, Zambia and here in the Netherlands. Thanks in part to Orange Babies, millions of people now know that you can still lead a healthy life with HIV. We need to keep it that way!

Even though we started Orange Babies way back in 1999 it still bothers me that the stigma surrounding HIV continues to cause so much shame and loneliness, stunting life’s potential with far reaching negative effects. Happily from experience and knowledge, we know that a lot has changed for the better, but our help is still desperately needed. With the awareness that everything you give attention to really grows, I’m stepping back onto the pedals reassured that even more young people will be able to celebrate life because of Orange Babies.

Sometimes the effect of our help starts small, but more often it turns out to be an irreplaceable lifeline not just for the person in question, but also for everyone around. Fortunately it’s still true that by giving you get a lot in return, so every contribution, large or small, will help and of course keep me motivated and determined while sweating and pedalling through the hot sand on my way to our projects.

  • €10 supplies a child with two weeks worth of healthy nourishing meals which are crucial when taking HIV-medication.
  • €25 provides a girl with a year-long supply of sanitary pads so that she can keep going to school during her menstruation.
  • €50 gives a child half a year of education, including school money, a uniform and books.
  • €100 helps a mother deliver a baby, free of HIV, through proper medical care and guidance.

Kindest regards and huge thanks,

Stef Bakker
Co-founder Orange Babies

View all
€20 16-11-2022 | 12:36 To help this worthy cause supported by friends
€50 15-11-2022 | 19:23 Hoi Stef, fantastisch dat jullie dit doen. Heel veel sterkte en succes. Veel groetjes Marja
€20 11-11-2022 | 13:57
€20 10-11-2022 | 11:48
€50 07-11-2022 | 12:32