Eten voor een toekomst!

Valk Exclusief

Still to go

Qr
from € 10.000 (0%)

Valk Exclusief steunt met deze actie schoolkinderen in zuidelijk Afrika. Doe jij ook mee?

Wij geloven dat onderwijs de sleutel is voor de ontwikkeling van een kind én van een leefbare samenleving. Een kind dat toegang heeft tot goed onderwijs, heeft kans op een toekomst en het doorbreken van de vicieuze cirkel van armoede. Voor de minstbedeelden in de armste landen maakt een schoolmaaltijd een wereld van verschil. Want wie geen eten heeft, heeft geen energie om te leren, te spelen en te bouwen aan een toekomst.

Door middel van een gezond ontbijt beginnen kinderen met een gevulde maag aan hun dag en kunnen zij zich beter concentreren op school, waardoor hun academische prestaties omhoog gaan.

Daarnaast worden kinderen in de sloppenwijken van zuidelijk Afrika vaak gedwongen om te gaan werken, om te bedelen of om voedsel bij elkaar te zoeken. Dit geldt met name voor meisjes, die daardoor geen kans krijgen om hun school af te maken. De voedzame maaltijden op school zorgen ervoor dat zij voor een langere tijd naar school kunnen.

You can create your own personalized poster to draw attention to this fundraising page. After printing the poster you can hang it in a shop, a café window or a community bulletin board. Ask your family, friends, co-workers and neighbors to help and also put up a poster in their home, school or work place. Most people are willing to help but be sure to ask permission first.