Valk Exclusief x Orange Babies

Samen met Valk Exclusief willen we schoolgaande kinderen in zuidelijk Afrika steunen. Wij geloven dat onderwijs de sleutel is voor de ontwikkeling van een kind én van een leefbare samenleving. Een kind dat toegang heeft tot goed onderwijs, heeft kans op een toekomst en het doorbreken van de vicieuze cirkel van armoede. Voor de minstbedeelden in de armste landen maakt een schoolmaaltijd een wereld van verschil. Want wie geen eten heeft, heeft geen energie om te leren, te spelen en te bouwen aan een toekomst.

Door middel van een gezond ontbijt beginnen kinderen met een gevulde maag aan hun dag en kunnen zij zich beter concentreren op school, waardoor hun academische prestaties omhoog gaan.

Daarnaast worden kinderen in de sloppenwijken van zuidelijk Afrika vaak gedwongen om te gaan werken, om te bedelen of om voedsel bij elkaar te zoeken. Dit geldt met name voor meisjes, die daardoor geen kans krijgen om hun school af te maken. De voedzame maaltijden op school zorgen ervoor dat zij voor een langere tijd naar school kunnen.